Vägskyddsanläggningar

Vägskyddsanläggningar används för att skydda trafiken vid plankorsningar mellan väg och järnväg.

Beroende på den lokala trafiksituationen kan skyddet utgöras av ljus och ljudsignaler samt fällbommar.

Varningssignaleringen kan göras helt automatisk för tåg som passerar korsningen. Den kan också utföras med olika grader av manuell manövrering, för att på bästa sätt passa olika trafikeringsförhållanden.