Ljuskontrollrelä LRv

Införandet av LED-lampor vid vägskyddsanläggningar har medfört många fördelar. Längre livslängd, lägre strömförbrukning och framförallt en avsevärt tydligare varningssignalering.

Dock medför den svagare lampströmmen att ljuskontrollen måste göras med lägre gränsvärden. LP Signalutvecklings ljuskontrollrelä är helt kompatibelt med befintliga vägskyddssystem (TRV artikel 06 72 134), men med de lägre strömgränserna som gäller för LED-lampor.