Fjärrstyrning av bomfällning

Vid vissa vägskyddsanläggningar behöver varningssignaleringen kunna aktiveras tidigare för genomfartståg, än för tåg som gör uppehåll för trafikutbyte. Via GSM-nätet ges lokföraren möjlighet att själv initiera detta från sin egen mobiltelefon.

Utrustningen gör en behörighetskontroll och bekräftar att den begärda åtgärden utförs. Utrustningen kan också användas av underhållspersonal för att via mobiltelefon avläsa vägskyddsanläggningens status.