Signalställverk

Signalställverk används för att styra trafiken inom driftplatser. Genom att låsa rörelsevägar genom driftplatsen säkerställs att alla villkor är uppfyllda; att växlar är i kontroll, spåret är fritt och att erforderliga skydd finns från flanker och i rörelsevägens förlängning.

DSL-59 är ett robust och tillförlitligt ställverk som enkelt kan anpassas för alla förhållanden. Plug-in moduler med tydliga indikeringar optimerar underhåll och felsökning.