Elektroniska blinkdon

Elektroniska blinkdon finns i olika utföranden för väg- och försignaler samt för olika spänningsområden och blinkfrekvenser.

Som tillbehör finns även testadapter TB, vilken kan användas för att på ett enkelt och bekvämt sätt justera de tillhörande signalerna.