Om LP Signalutveckling

I mer än 20 har vi levererat produkter för trafikstyrning och signalering av järnvägar, som särskiljer sig genom hög säkerhet och kvalitet.

Företaget är certifierat för leveranser till de stora nordiska infrastrukturförvaltarna, genom TransQ, systemet för leverantörskvalificering, id 200007.

Säkerheten främst

LP Signalutveckling tillämpar ett ledningssystem för kvalitet i enlighet med SS-EN ISO 9001:2008. Utveckling och produktion av säkerhetskritiska produkter sker i enlighet med de internationella standarderna SS-EN 50126/50128/50129.

I enlighet med gällande EU-direktiv är produkterna CE-märkta. Detta bekräftar att produkterna har provats på godkända provningsinstitut för att uppfylla kraven enligt gällande direktiv.