Elektronisk ringklocka

Den elektroniska ringklockan ger det karakteristiska varningsljudet för vägskyddsanläggningar.

Ringklockan är helt underhållsfri, har låg vikt och är enkel att montera. Ljudnivån kan justeras efter de lokala förhållandena vid korsningen.