Kodare för ATC

Kodare används för att skapa den information om tågvägar, hastigheter mm som översänds till tågen via ATC-baliser.

Utgångar finns för anslutning till både parallell- och seriebaliser.

Kodaren finns i olika utföranden för programmering med kodkort eller med programvara för PC.