Hastighetsidentifiering HIS

HIS används vid vägskyddsanläggningar längs höghastighetssträckor.

Genom att mäta hastigheten på annalkande tåg, aktiveras varningssignaleringen vid olika avstånd före korsningen. För snabba tåg fälls bommarna tidigare, medan för långsamma (t.ex. godståg) fälls de vid en senare punkt. Därigenom anpassas spärrtiderna för bästa samspel mellan tåg- och biltrafik.